Om Indien.dk

Formålet med denne hjemmeside er, at få sat det moderne Indien på dagsordenen. Jeg ønsker at levere en saglig og dybdeborende indføring i de massive omvæltninger, der sker i Indien lige nu, serveret på underholdende og forståelig vis.

Og hvorfor så Indien…? Fordi Indien er et land, der er ved at indtage den globale scene, og samtidig er ganske overset og misforstået i store dele af Vesten.

Indien er verdens største demokrati med verdens næststørste befolkning. Det er en regional stormagt med atomvåben, hangarskibe og et horn i siden på Kina. Og ikke mindst en soft-power supermagt, som indtager verden med Bollywood og Butter Chicken, yoga og meditation. Endelig vokser indisk økonomi med raketfart, og giver anledning til nye merkantile drømme i Øst.

Men alligevel hænger mange af os fast i de gamle fordomme, hvor Indien enten er fanget i et spind af orientalsk mystik, med tilhørende yogier og slangetæmmere, eller hvor store dele af befolkningen lever i armod og undertrykkelse. Men der er mere til Indien end medieøjet fanger. Lad os byde Indien velkommen med en smule mere indsigt.

Hjemmesiden bygger på følgende struktur:

  • Bloggen: Lanceret den 27. maj. Opdateres 2-4 gange om måneden. Stiller skarpt på aktuelle forhold i Indien lige nu. Alle indlæg er på ca. 6.000 anslag.
  • Bogen: Indeholder det meste af hvad jeg har skrevet på det igangværende bogprojekt. Af samme grund er teksten ikke komplet, der er tale om en løbende proces med regelmæssige  rettelser, opdateringer og tilføjelser. Lige nu er kapitel 1 og 2 de bedst opdaterede. Kapitel 3 er under behandling.
  • Fakta og Fortællinger: Kortere fortællinger og faktabokse, som indgår i bogen, samt statistisk materiale.
  • Links: Måske den mest komplette samling af links i Danmark ift. gode nyhedsmedier, hjemmesider mv. der beskæftiger sig med Indien.

Alle kapitlerne kan frit genanvendes efter aftale med Peter Johansen, og med henvisning til ”Peter Johansen, www.indien.dk”. Alle siderne har påført print og PDF-íkoner nederst i højre hjørne.