Blandede tekster om Indien

I starten af 1990’erne var området omkring Noida en sumpet pløjemark med spredte landsbyer og vandbøfler, der svalede sig i Yamunaflodens plørede vande. I dag er Noida én af Indiens rigeste bydele, en højteknologisk arbejdsplads i udkanten af Delhi, med svalende parker, træer langs vejene og kølige coffee-shops på hvert ...
Læs mere
Forbud mod slagtning af køer: En af de ældste hindunationale mærkesager. Stadig flere delstater indfører lovgivning, der forbyder eller begrænser slagtning af køer, samt indtagelse af oksekød som føde. Opførelse af et Rama tempel på ruinerne af Babri Masjid i Ayodhya: En af de vigtigste og mest symbolske hindunationale mærkesager ...
Læs mere
Hindutva er på én gang en bog, en ideologi og en national identitet. Bogen "Hindutva - at være hindu" blev skrevet i 1923 af den hindunationale ideologis fader, Vinayak Sarvarkar. Bogen udgør hindunationalismens ideologiske grundlag og tilstræber at skabe en indisk national identitet, der bygger på en vestlig nationsforståelse, og ...
Læs mere
Historien om Indiens kristne Det var disciplen Thomas, der grundlagde den første kristne menighed i Indien. Herefter fulgte portugiserne, med sværdet i hånd. Så kom prostestanterne: britere, tyskere og danskere. Senere også amerikanere, der med stort held omvendte stammekrigere og hovedjægere i det nordøstlige Indien til baptisme.  I dag har ...
Læs mere
Ordet ”kaste” kommer af portugisisk castas og betyder ”klan, slægt”. Kastesystemet defineres bredt som en arvelig social klasse med tilhørende arbejdsdeling og hierarki. Forskerne strides dog stadig om den endegyldige og universelle definition på kastesystemet. Kastesystemet udspringer af hinduismen, men har indsneget sig i de andre trossamfund. Også blandt Indiens ...
Læs mere
For nogle måneder siden offentliggjorde det indiske censurudvalg en liste over forbudte ord, som filmindustrien skulle holde sig fra. Listen omfattede 34 klassiske eder og forbandelser på engelsk og hindi, herunder ”Bitch” og ”Bastard” i forskellige varianter. Alle ordene var sirligt anført i en nummereret tabel, med en henstilling i ...
Læs mere
Fordeling på religion, jf. Census 2011 tal, som endelig blev offentliggjort den 25. august 2015: Hindu: 79.8% (ned fra 84.1% i 1951) Muslim: 14.2% (op fra 9.8% i 1951) Kristen: 2.3% Sikh: 1.7% Buddist: 0.7% Jain: 0.4% Parsi: 0.06% Øvrige (aminister etc.): 0.72% Kilde: Folkeoptællingen 2011 (Census 2011) At der ...
Læs mere
Fakta: Befolkning 2011: 1.210.193.422 Befolkningstæthed: 382.6/km2 Forventede levealder: 68.9 år 50% af befolkningen er under 25 år 65% af befolkningen er under 35 år Forudsigelser: Forventede befolkning 2030: 1.523.482.000 Forventes at blive verdens mest folkerige land i 2025 Gennemsnitsalderen i 2020 forventes at være 29 år, mod: 37 år i ...
Læs mere
For godt 3600 år kom arierne til Indien fra det nordlige Iran. De slog sig ned i de frugtbare områder langs Ganges, fortrængte den oprindelige indiske urbefolkning og etablerede sig som den ny dominerende klasse. Og heri lå sandsynligvis '* kimen til kastesystemet. Arierne fordelte sig på Bramin-, Kshatriya- og Vaisya-kasterne ...
Læs mere