Stykker fra Brudstykker

På de følgende sider kan læses et uddrag fra hvert kapitel.


I Kongrespartiets storhed & fald sættes scenen historisk. Enhver forståelse af det moderne Indien starter hér, med det gamle frihedsparti, som bidrog med en vision om demokrati, pluralisme og den alfaderlige stat. Det er dén vision, som nu er under forvandling. Bøndernes lod handler om de flere hundrede millioner mennesker, der lever på landet, som bønder og daglejere. Alene deres store antal berettiger en fremtrædende plads i historien om Indien. I kapitlet En klasse for sig vender vi blikket mod bøndernes modpol, den forjættede middelklasse, som er toneangivende for det moderne Indien og har erhvervslivets udelte opmærksomhed som følge af deres formodede købekraft.

To af kapitlerne – Hardcore hindu og Modi: manden & magten – omhandler den hindunationale bevægelse og den magtfulde statsminister Narendra Modi. Hindunationalismen er den vigtigste ideologiske strømning i Indien i dag, den repræsenterer et indædt opgør med Kongrespartiets enevælde og et forsøg på at skabe en ny og mere ekskluderende vision for den indiske nation. Yderligere to kapitler – Kastekrigere og De knuste mennesker – vedrører den anden store politiske strømning, der voksede ud af Kongrespartiets forfald, og måske den vigtigste sociale forvandling af Indien nogensinde: lavkasterne og de kasteløses politiske og økonomiske fremmarch.

India Inc. går bag om Indiens økonomiske liberalisering: Hvad bragte Indien på kanten af konkurs i 1991? Hvad skete der egentlig, da den indiske virketrang foldede sig ud? Og hvilke store udfordringer står indisk økonomi over for i dag? Sociale slagsider kaster lys på den almene sundhed og uddannelse, som kun i begrænset omfang har nydt godt af de seneste års liberale vinde. Korruptionens svøbe dykker ned i statsmagtens skyggesider og den evige korruption, men også det voksende folkelige krav om rene hænder og good governance. Kvindekamp løfter sløret for kvindernes kamp mod patriarkatet og deres stadig mere højlydte krav om ligestilling og medbestemmelse.


Alle kapitlerne kan frit genanvendes efter aftale med Peter Johansen, og med henvisning til ”Peter Johansen, www.indien.dk”. Alle siderne har påført print-íkoner nederst i højre hjørne.