Egne fortællinger

I hver af bogens seks kapitler findes et antal korte fortællinger, der kan læses hver for sig eller i sammenhæng med de store kapitler. De korte fortællinger kredser alle om de temaer, som afdækkes i det tilhørende hovedkapitel.

Af layout-mæssige hensyn er de på hjemmesiden placeret i en særskilt menu. K-værdien foran hver titelnavn refererer til dét kapitel, som til tilhører.