Gymnasiale forløb

Dette kursus henvender sig til gymnasielærere, der ønsker nye vinkler og inspiration til undervisning i indisk historie. Kurset tager udgangspunkt i en eller flere centrale begivenheder i Indiens historie:

 • Mogulriget (cirka 1500-1700)
 • Det indiske oprør 1857
 • Mahatma Gandhi (cirka 1920-48)
 • Delingen af Britisk Indien 1947

Hvert emne behandles i et modul af to timers varighed, og omfatter en faglig indføring i emnet, samt gennemgang af kildemateriale og tilhørende opgaver. På kurset udleveres:

 • Fagpræsentation i powerpoint, med tilhørende talenoter.
 • Kildemateriale på linjenummererede sider, med forklarende noter hvor nødvendigt.
 • Opgavesæt til hver kilde, samt mulige vinkler for diskussion.
 • Udførlig kilde- og litteraturliste til yderligere inspiration.

Kildemateriale omfatter både fremstillinger og samtidige kilder, podcasts, filmklip, billedemateriale o.s.v. Alle opgaverne er tilpasset gymnasieelever, og er struktureret ud fra tre taksonomiske niveauer; redegørelse, analyse og refleksion.

Alle forløb indledes med en indføring i sydasiatisk historiografi, da begreber som orientalisme, kolonialisme, essentialisme, postkolonialisme og poststrukturalisme er grundlæggende for enhver diskussion og forståelse af indisk historie. Disse begreber er også relevante i en erindringshistorisk sammenhæng, både i Danmark og Indien.

Den røde tråd for alle fire emner er hindunationalismen, den stærkeste ideologiske strømning i Indien i dag. Heri ligger forankringen til både en nutidig og global kontekst. Statsminister Modi og hans hindunationale platform har meget til fælles med andre nationalistiske, socialkonservative og autokratiske bevægelser i dag, og sandsynligvis stærkt forbundet med nutidens stadig hurtigere globalisering.

Kurset blev gennemført første gang i marts 2019 på Fredericia gymnasium, og derefter for en bredere kreds af gymnasielærere fra hele landet i september 2019. Sidstnævnte skete i samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening og Fredericia gymnasium. Begge kurser varede fire timer (eksklusiv frokostpause), og omfattede to af de fire historiske emner. I vælger selv hvilken (eller hvilke) emner, som skal indgå i kurset.

Se referencer her:

Referencer

Send en mail hvis du ønsker yderligere information, eller ring på +45 2987 8887

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Emne

  Din besked

  twitter