Hindunationale mærkesager

  • Forbud mod slagtning af køer: En af de ældste hindunationale mærkesager. Stadig flere delstater indfører lovgivning, der forbyder eller begrænser slagtning af køer, samt indtagelse af oksekød som føde.
  • Opførelse af et Rama tempel på ruinerne af Babri Masjid i Ayodhya: En af de vigtigste og mest symbolske hindunationale mærkesager.
  • Indførelse af fælles lovkompleks for alle borgere: Et opgør med de differentierede og religiøst-betingede love blandt Indiens trossamfund, herunder Sharia som grundlag for muslimsk arve- og skilsmisseret.
  • En stærkere indlemmelse af Jammu & Kashmir i Indien: Annullering af § 370 i den indiske forfatning, der tildeler delstaten Jammu & Kashmir øget selvbestemmelse.
  • Forbud mod homoseksualitet: Bevarelsen af den omstridte § 377, der ulovliggør ”unaturlige seksuelle handlinger”. Den indiske højesteret har afvist at dømme i sagen, og har overladt beslutningen til parlamentet.
  • Godkendelse af religiøs omvendelse: I 2003 indførte delstaten Gujarat ”The Freedom of Religion Bill”, som pålægger alle borgere at søge om tilladelse fra staten før de lader sig omvende til en anden religion. Officielt for at sikre mod tvangsomvendelser, reelt for at vanskeliggøre frivillige omvendelser fra hinduisme til Islam og kristendom.
  • Ændring af pensum og fagvalg på skoler og universiteter: Indførelse af nye skolebøger, der afspejler en mere hindunational fortolkning af historien, samt fag, der bygger på en hindunational tradition, f.eks. håndaflæsning, vedisk astrologi og studier i sanskrit på bekostning af moderne sprog.
  • Tiltag mod illegal indvandring fra Bangladesh: Især henvendt mod de muslimske grænseoverløbere. Hinduistiske indvandrere omtales som ”flygtninge”.
  • Begrænsning af udenlandske investeringer: Især på den økonomiske politik hersker der uenighed mellem det mere liberale og globalt orienterede BJP og dens ideologiske bagland, der ønsker at fremme af ”swadeshi” (selvforsyning), som også Mahatma Gandhi kæmpede for.
  • Hård kurs overfor Pakistan: Atomprøvesprængninger, øget militær indsats i Kashmir og kraftigere repressalier i forbindelse med ”provokationer”.