Hvad er Hindutva?

Hindutva er på én gang en bog, en ideologi og en national identitet.

  • Bogen “Hindutva – at være hindu” blev skrevet i 1923 af den hindunationale ideologis fader, Vinayak Sarvarkar.
  • Bogen udgør hindunationalismens ideologiske grundlag og tilstræber at skabe en indisk national identitet, der bygger på en vestlig nationsforståelse, og dermed et samlende kulturelt, historisk fællesskab.
  • Hindutva primære formål er derfor at definere en indisk national identitet. Ifølge sarvarkar bygger denne identitet på tre grundlag: et land, et folk og en fælles kultur:
    • Indien er en geografisk defineret størrelse beskrevet i de ældste hinduistiske skrifter, Veda’erne. Det er ariernes land, Aryavarta, som omfatter hele det indiske subkontinent, herunder Nepal, Bangladesh, Pakistan og dele af Afghanistan.
    • Det indiske folk er en samlet race, der nedstammer fra arierne og dermed bundet sammen af et etnisk fællesskab.
    • Indernes kulturelle fællesskab bygger på hinduismen i en bred forstand. Det er et kulturelt fællesskab, der omfattede alle, der anser Aryavarta som deres fædreland. Hinduismen omfatter de øvrige indfødte trosretninger; buddhisme, jainisme og sikhisme, men ekskluderer Islam og kristendom, der var bragt til Indien af fremmede herskere.

For mere om Vinayak Sarvarkar, se kapitel 2.