Opbrud & nybrud

”Opbrud og nybrud” beskriver de store sociale omvæltninger, som samler og deler Indien lige nu. Middelklassen vokser, ligeledes forskellen mellem rig og fattig og skellet mellem land og by. Stadig flere flytter ind til storbyerne, daglejere der ikke har noget valg og unge, der drømmer om et job i et call center. Stadig flere kan læse og skrive, stadig flere ser fjernsyn, stadig flere drømmer om noget andet og mere. Stadig flere kræver deres ret. Kvinderne, de kasteløse, de unge.

Og heri ligger kimen til den største af alle forandringer, et opgør med tusind års servil underkastelse og fatalisme. Med hierarkier og tradition og fastlåst patriarkat. Den ligger som en diskret dunkende bas under alle de politiske, økonomiske og sociale forandringer beskrevet i de forrige kapitler. Evnen til at drømme, og tro på, at de går i opfyldelse.