Religion & Kaste

Fordeling på religion, jf. Census 2011 tal, som endelig blev offentliggjort den 25. august 2015:

 • Hindu: 79.8% (ned fra 84.1% i 1951)
 • Muslim: 14.2% (op fra 9.8% i 1951)
 • Kristen: 2.3%
 • Sikh: 1.7%
 • Buddist: 0.7%
 • Jain: 0.4%
 • Parsi: 0.06%
 • Øvrige (aminister etc.): 0.72%

Kilde: Folkeoptællingen 2011 (Census 2011)

At der skulle gå fire år før tallene fra Census 2011 vedr. religiøs fordeling blev offentliggjort skyldes, at tallene er politisk betændte, ikke mindst fordi andelen er hinduister for første gang kommer under 80%. Se også artikel på Scroll.in om hvordan pressen behandler de nyeste tal og hvordor tallene bruges politisk.

Dertil ældre artikler før tal blev offentliggjort: WSJ fra 2015 samt artikel i det højreorienterede tidsskrift Open, med lækkede data fra Census 2011 og deres politiske konsekvenser.

Fordeling på kaste:

 • Højkaster: 25% (Brahmin, Kshatriya, Vaisya)
 • Lavkaster: 46% (Sudra)
 • Kasteløse: 22%
 • Stammefolk: 9%

Der hersker en del usikkerhed omkring ovenstående fordelingstal (som er beregnet ud fra hinduer), da de generelt ikke er offentligt tilgængelige. Ved den seneste folkeoptælling i 2011 blev indernes kasteforhold inddraget i spørgerammen for første gang siden 1931, men kun data for kasteløse og stammefolk (SC/ST’erne) blev offentliggjort. Ovenstående tal er hentet fra Sachar komiteens rapport s. 6-7.

Nyeste debatter om Census 2011 tal her og her

Se også Faktasider om kastesystemet