Sangh Parivar

Den hindunationale bevægelse omtales under ét som ”Sangh Parivar” – Sanghs familie. Sangh refererer til Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), bevægelsens første, største og vigtigste organisation. I dag omfatter Sangh Parivar mindst 40 selvstændige organisationer, der samlet set driver 140.000 projekter i Indien. Nedenfor beskrives de seks vigtigste bevægelser i Sangh Parivar.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) – Den nationale front af frivillige.

Grundlagt 1925. Medlemstal: 5 mio.*) Den hindunationale bevægelses moderskib, og dybt involveret i sociale og ideologiske aktiviteter over hele landet, fra daglige parader ved daggry til nødhjælp i forbindelse med naturkatastrofer. RSS var et barn af frihedsbevægelsen og den gryende nationalisme, og en reaktion mod samtidens islamiske vækkelse. RSS ønskede at skabe et korps af disciplinerede og veltrænede mænd, der kunne tjene samfundet, værne om hinduismen og styrke sammenholdet blandt hinduer. Trods sin store størrelse, er RSS stadig en græsrodsbevægelse, der bygger på et landsdækkende netværk af 50.000 lokalafdelinger, og som har til formål at realisere det hinduistisk samfund i praksis i netop deres område.

Bharatiya Janata Party (BJP) – Indisk folkeparti.

Grundlagt 1980. Medlemstal: 35 mio. RSS politiske front og Indiens største politiske parti, både i forhold til mandater og medlemmer. Forholdet mellem RSS og BJP er både symbiotisk og stridsomt. Traditionelt har RSS haft afgørende indflydelse på partiets kandidater og politiske linje. Begge af BJP’s statsministre var højtstående medlemmer af RSS. Men samtidig har partiet, især i medgangstider, stræbt mod større autonomi, som især er kommet til udtryk i en mere liberalistisk økonomisk politik, end RSS bryder sig om. I modsætning til RSS fungerer BJP i en politisk virkelighed, og ønsker at tækkes middelklassen og erhvervslivet.

Vishva Hindu Parishad (VHP) – Hinduismens verdensråd.

Grundlagt 1964. Medlemstal: 7 mio. Hinduistisk reformbevægelse, der ønsker at ”organisere og konsolidere det hinduistiske samfund” og værne Indien mod kristen, islamisk og marxistisk infiltration. VHP udfører socialt arbejde i fattige og fjerntliggende egne, især i stammeområderne i det centrale Indien, hvor de også søger at omkonvertere stammefolk, der har vendt sig mod kristendom. VHP går forrest i hinduistiske mærkesager. De kæmper for et forbud mod ”kodrab” (at køer ikke må slagtes og spises) og genopførelse af hinduistiske templer på områder, hvor der i dag står moskéer. Seneste har VHP rettet deres fokus mod de store indiske immigrantsamfund i Nordamerika og Storbritannien.

Bajrang Dal (BD) – Hanumans hær.

Grundlagt 1984. Medlemstal: 2 mio. VHP’s ungdomsorganisation, oprindelig oprettet som VHP’s vagtværn, og minder ifølge den anerkendte Indiens-forsker Paul Brass meget om nazitysklands SA-korps. ”Bajrang” henviser til abeguden Hanuman, der symboliserer styrke. Bevægelsen er kendt og berygtet for sin voldelige medlemmer, der ofte udgør stormtropperne i sekteriske sammenstød. Bevægelsen har især gjort sig bemærket med deres angreb på kristne kirker og missionærer, og deres meget håndfaste modvilje mod Valentines day. Bajrang Dals kvindelige modpart, der hedder Durga Vahini.

Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) – Det indiske studenterråd

Grundlagt 1948. Medlemstal: 2.8 mio. Indiens største studenterorganisation. Arbejder for national samling og reformer af universitets- og uddannelsessystemet. Dertil individuel hjælp og studiestøtte. Har desuden været indblandet i voldelige sammenstød til fordel for den hinduistiske sag.

Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) – Foreningen af indiske arbejdere

Grundlagt 1955. Medlemstal: 11 mio. Indiens største fagforening. Er officielt uafhængigt af BJP, men deler samme ideologiske tankegods som de øvrige medlemmer af Sangh Parivar. BMS adskiller sig fra traditionelle fagforeninger ved ikke at abonnere på en socialistisk ideologi.

Dertil kommer kvindebevægelser, sundhedsbevægelser og politiske ungdomsbevægelser. Tænketanke, NGO’er og nødhjælpsorganisationer. Faglige fællesskaber for lærere, advokater og kunstnere. Ideologiske bevægelser til omskrivningen af indisk historie, udbredelsen af sanskrit, fremme af Swami Vivekanandas tanker og bekæmpelse af koslagteri. Fiskerkoorporativer og landets største bondeorganisation. Sågar en organisation for muslimer, der hylder den hindunationale sag, Muslim Rashtriya Manch.

*) Alle medlemstal er forbundet med en vis usikkerhed.